OfertaKontakt
ICT Plus
Postaw na bezpieczeństwo!
Oferta
Przedsiębiorstwo ICT Plus ma w swoim portfolio szeroki zakres usług obejmujący m.in.:
  • opracowywanie i weryfikację projektów instalacji elektrycznych, elektrycznych niskonapięciowych i telekomunikacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem systemów bezpieczeństwa obiektowego, takich jak: CCTV, SSWiN, KD, SAP, DSO, oddymiania, SUG, gaszenia, wizualizacji stanów technicznych systemów w obiektach, integracji między systemami itd.
  • nadzory inwestorskie i autorskie;
  • budowę (wykonawstwo) instalacji elektrycznych, elektrycznych niskonapięciowych i telekomunikacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem systemów bezpieczeństwa obiektowego, takich jak: CCTV, SSWiN, KD, SAP, DSO, oddymiania, SUG, gaszenia, wizualizacji stanów technicznych systemów w obiektach, integracji między systemami itd.
  • dostawę i uruchomienie wszystkich elementów infrastruktury IT ze szczególnym naciskiem na aspekty związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem;
  • świadczenie usług serwisowych, konserwacyjnych, przeglądów okresowych;
  • dostawę materiałów eksploatacyjnych.
Stale rozszerzamy zakres oferty w celu zaspokojenia Waszych potrzeb!
Oferta|Kontakt